Co z waloryzacją rent i emerytur?

Świadczenia emerytalne wypłacane emerytom i rencistom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są zbyt wysokie. Większość starszych ludzi otrzymuje od ZUS-u bardzo niskie wynagrodzenia, pomimo, że pracowało wiele lat na etacie. Emerytury i renty są co roku waloryzowane, aby chronić je przed utratą wartości, spowodowaną inflacją. Nie inaczej będzie w kolejnym roku, choć emeryci i renciści w Polsce nie powinni liczyć na zbyt wiele ze strony państwa.

Założenia budżetowe

Rząd Donalda Tuska wskazał już projekt budżetu na rok 2013. Znalazły się w nim zapisy dotyczące wysokości rent i emerytur w przyszłym roku. 10 mln emerytów i rencistów nie ma już złudzeń co do tego, że w przyszłym roku ich świadczenia diametralnie się zmienią. Mają one średnio wzrosnąć o 4,4%. Podwyżka w wyniku waloryzacji będzie dotyczyła każdego:
• Emeryta,
• Rencistę,
• Osobę na świadczeniach przedemerytalnych,
• Osobę na świadczeniach kompensacyjnych,
• Osobę na świadczeniach pomostowych.

Waloryzacja kwotowa czy procentowa?

Donald Tusk jeszcze do niedawna zastanawiał się na łamach Sejmu nad możliwością wprowadzenia w życie tzw. waloryzacji kwotowej. Według jego opinii byłaby ona o wiele bardziej sprawiedliwa, od stosowanej od lat waloryzacji procentowej. Spowodowałaby ona, że najbiedniejsi emeryci i renciści dostaliby największe podwyżki świadczeń, a zamożne osoby starsze – automatycznie najniższe. W ten sposób waloryzacja przyczyniłaby się do wyrównywania poziomu kwotowego świadczeń emerytalnych. Niemniej jednak, pomysły partii rządzącej nie spodobały się opozycjonistom i skierowali oni projekt ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Ten z kolei orzekł, że waloryzacja kwotowa jest sprzeczna z zapisami konstytucji, szczególnie w punkcie równego traktowania wszystkich obywateli. Stąd też w 2013 roku kontynuowana będzie polityka dokonywania w Polsce waloryzacji procentowej rent i emerytur.

Jak będą rosnąć świadczenia?

Waloryzacja procentowa w Polsce w stosunku do rent i emerytur wypłacanych przez ZUS uzależniona jest od inflacji w gospodarstwach emeryckich i od 20 procentowego realnego wzrostu płac. Wypadkowa tych dwóch wartości pokazuje, o ile procent wzrosną świadczenia dla osób starszych i chorych. Im dany emeryt czy rencista uzyskuje wyższe świadczenie, tym na większą podwyżkę może liczyć.

Najmniejsza podwyżka wyniesie 35,16 zł, a będzie ona dotyczyła:
• Najniższych rent i emerytur,
• Najniższych rent rodzinnych,
• Najniższych rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
• Rent rolniczych.
Najwyższa podwyżka wyniesie zaś aż 834,34 zł brutto. To ogromna różnica w poziomach waloryzacji rent i emerytur w Polsce.