dziecko

Rewolucja w uldze prorodzinnej!

Podatki Wiadomości

Już w tym roku zaczną obowiązywać w Polsce zupełnie inne przepisy dotyczące rozliczeń podatku dochodowego u wszystkich podatników. Najważniejszą zmianą jest całkowita likwidacja podatkowej ulgi internetowej. Jednocześnie, zmianom ulegnie podatkowa ulga na dzieci, czyli ulga prorodzinna. Jedni podatnicy wyraźnie na tym zyskają, inni dużo stracą. To tylko część zmian jakie przygotował dla nas rząd jeśli chodzi o przyszłoroczne PIT-y.

Expose premiera

Po wyborach parlamentarnych, w których ponownie zwyciężyła Platforma Obywatelska, premierem na drugą kadencję pozostał Donald Tusk. Przygotował on zwyczajowe expose, w którym przedstawił plany rządu na najbliższą przyszłość. Wywołały one uzasadnione sprzeciwy społeczne, ponieważ zakładały daleko idące cięcia, ograniczenia, wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz zlikwidowanie ulg podatkowych, przynajmniej w pewnej części. Projekt ustaw dotyczących PIT pojawił się w Sejmie już przed wakacjami, a na początku lipca rząd przyjął ustawy do realizacji. W chwili obecnej wszystko pozostaje w rękach Sejmu. Wkrótce odbędą się głosowania nad przyjęciem zmian w PIT. Jeśli posłowie zagłosują „za” owymi modyfikacjami w prawie podatkowym, już od przyszłego roku będą one obowiązywały wszystkich podatników.

Plany rządowe

Już podczas tworzenia nowego rządu premier Donald Tusk zapowiadał, że zmianie ulegnie przede wszystkim ulga na dzieci. W planach było jej odebranie wszystkim zamożnym rodzinom z jednym dzieckiem. Oznaczało to, że na skorzystanie z ulgi nie mogły liczyć rodziny 2+1 uzyskujące dochody powyżej pierwszego progu podatkowego – 85 528 zł. Jeśli zaś dochód byłby niższy, ulga pozostawała dostępna na starych zasadach. Dla rodziców z dwójką dzieci nic by się nie zmieniło, ale jeśli mieliby trójkę – wówczas odpis z ulgi prorodzinnej miałby wzrosnąć o połowę, bez względu na to, jakie dochody uzyskiwała rodzina.

Po wykonaniu szczegółowych wyliczeń planowym zmianom ulgi prorodzinnej sprzeciwił się premier, uznając, że budżet państwa nie może zarabiać na modyfikacji ulgi i odebraniu jej wielu rodzinom. Dlatego też zmieniono zasady przyznawania ulgi prorodzinnej i stały się one neutralne dla budżetu. Dziś planuje się, aby rodziny z jednym dzieckiem miały wyższy próg maksymalnego dochodu, przy którym będą mogły skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Największe wsparcie dla rodzin wielodzietnych

Rząd stara się wesprzeć rodziny, które mają kilkoro dzieci, promując w ten sposób model rodziny co najmniej2+2. Przyrost naturalny w Polsce jest stanowczo zbyt niski, dlatego też należy ze wszystkich sił namawiać rodziców do tego, aby chcieli mieć kilkoro dzieci, a nie poprzestawali na jednym.

Z ulgi na dzieci będą mogli najprawdopodobniej skorzystać od przyszłego roku wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, posiadający co najmniej jedno dziecko. Planowane zmiany w uldze prorodzinnej przedstawiają się w sposób następujący:
• Odebranie ulgi rodzicom z jednym dzieckiem, których łączny dochód roczny przekracza 112 tys. zł,
• Ulga na jedno dziecko wyniesie 1112,04 zł rocznie,
• Ulga na dziecko dla rodziców samotnych zostanie przyznana, jeśli rodzic nie przekroczy progu 112 tys. zł rocznego dochodu,
• Osoby samotnie wychowujące jedno dziecko w związku pozamałżeńskim otrzymają prawo do ulgi na dziecko, jeśli ich roczny dochód nie przekroczy 56 tys. zł rocznie,
• Ulga na dziecko na rodzin 2+2 wyniesie w sumie 2224,08 zł,
Ulga na trzecie dziecko w rodzinie będzie wyższa o 50%,
Ulga na czwarte i każde kolejne dziecko będzie wyższa o 100%, co oznacza, że wyniesie ona 2224,08 zł.

Ulga prorodzinna obowiązywać będzie na dzieci małoletnie, albo dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia, albo na dzieci, bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
gość
9 lat temu

finalnie i tak większość na tym straci. a ja bym chciała wiedzieć jak zyskać żeby nie martwić się o finanse?

kaja
9 lat temu

Ja już na przyszłość swojego dziecka na tfi w noble oszczędzam. Z roku na rok będzie więcej wydatków więc teraz już trzeba zacząć o ich zabezpieczeniu pomyśleć.