Ile można dorobić do emerytury lub renty?

Emerytura

W naszym kraju emeryci i renciści nie otrzymują zbyt wysokich świadczeń z Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Wielu z nich nie jest w stanie pokryć z emerytury kosztów skromnego życia. Największą część świadczeń zajmują koszty leczenia starszych ludzi. Po zapłaceniu za niezbędne leki, które pozwalają im utrzymywać dobrą kondycję zdrowotną, nie pozostaje im zbyt wiele pieniędzy do dyspozycji. Stąd też wielu emerytów i rencistów chce dorobić do swojego utrzymania. Prawo przewiduje taką możliwość, ale emeryci muszą spełnić odpowiednie warunki. Jeśli zarobią za dużo, wówczas ZUS będzie mógł zmniejszyć lub całkowicie zabrać im pobierane uprzednio świadczenie.

Limity wynagrodzenia

W zależności od tego, jakie świadczenie pobieramy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nieco inne limity będą obowiązywały w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia jeszcze z innego źródła. Poszczególne limity przedstawiają się w sposób następujący:
Renta – rencista może dorobić do wynagrodzenia jedynie do 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej miesięcznie,
Świadczenie przedemerytalne – świadczeniobiorca może dorobić do niego jedynie 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji,
Wcześniejsza emerytura – emeryt może dorobić do niej do 70% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej miesięcznie,
Emerytura – emeryt może dorobić do niej dowolną wysokość dodatkowego wynagrodzenia, bez obaw o odebranie mu świadczenia.

Możliwe potrącenia

Jeśli świadczeniobiorcy przekroczą wspominane limity dodatkowego wynagrodzenia, muszą liczyć się z tym, że ZUS zmniejszy ich rentę czy emeryturę. Jeśli przekroczony zostanie limit wynagrodzenia dla renty, ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę, która odpowiada przekroczeniu limitu. Warto przy tym powiedzieć, że ZUS nie ma prawa do dokonania zbyt dużych potrąceń. W zależności od rodzaju renty maksymalne potrącenie może wynieść odpowiednio:
• Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – potrącenie maksymalne to 528,82 zł,
• Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – potrącenie maksymalne to 396,03 zł,
• Renta rodzinna dla jednej osoby – potrącenie maksymalne to 448,83 zł.

Renta zostanie odebrana danej osobie, jeśli jej dodatkowe zarobki przekroczą próg 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Potrąceń nie dokonuje się w przypadku:
• Renty inwalidzkiej dla inwalidy wojennego,
• Renty rodzinnej po inwalidzie wojennym,
• Renty dla inwalidy wojskowego,
• Renty rodzinnej po inwalidzie wojskowym.

W przypadku świadczenia przedemerytalnego i przekroczeniu wskazanego progu dodatkowego wynagrodzenia, ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę równą przekroczeniu. Świadczenie przedemerytalne zostanie odebrane, jeśli miesięczny przychód przyszłego emeryta przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wcześniejsza emerytura zostanie zmniejszona o przekroczenie wysokości limitu dodatkowego wynagrodzenia, a ZUS wstrzyma jej wypłacanie po osiągnięciu 130% przeciętnej pensji.

Jeśli emeryt dorabia do swojego świadczenia, ma prawo co kwartał składać do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury. ZUS będzie ją zwiększał aż do chwili, gdy emeryt przestanie pracować i nie będzie odprowadzał składek do ZUS.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
gość
10 lat temu

ja bym chciała nie dorabiać do niej tylko ją dostać bo całe życie na nią pracuję!!!szkoda, że ten chory system mi to uniemożliwia :( fajnie by było mieć oszczędności żeby sobie spokojnie przeżyć tą starość, tylko że z takimi zarobkami nic nie można..