Ubezpieczenie przed ryzykiem nowotworu?

Ubezpieczenia

W języku potocznym mówi się często o istnieniu na świecie tzw. chorób cywilizacyjnych. Na pewno można do nich zaliczyć nowotwory. Jeszcze 100 lat temu mało kto słyszał o schorzeniu nazywanym rakiem. Dziś powszechnie ono występuje, a niektórzy specjaliści są zdania, że większość z nas ma w sobie komórki rakowe, a kwestia taka, kiedy zdecydują się one zaatakować organy ciała i ujawnić się lekarzom. Na nowotwory umiera rok rocznie wiele tysięcy osób w Polsce. Leczenie raka jest często żmudne i pochłania wysokie koszty. Czy mogą one zostać pokryte z ubezpieczenia? Jak najbardziej, o czym przekonywało ostatnio ING na swojej konferencji prasowej.

Na czym polega ubezpieczenie na wypadek raka w ING?

ING oferuje w ramach najnowszej oferty rewolucyjne, jak twierdzą jego przedstawiciele, ubezpieczenie na wypadek raka. Kierowane jest ono do osób, które nie skończyły jeszcze 60 roku życia. Warunkiem niezbędnym do wykupienia takiej polisy jest uprzednie zdecydowanie się na ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Sposób na Przyszłość”. Ubezpieczenie na wypadek raka nie jest sprzedawane oddzielnie, ale w ramach sprzedaży wiązanej.

Ubezpieczenie na wypadek raka jest typową polisą inwestycyjną. Składka minimalna wynosi w tym przypadku 150 zł i jest ona dzielona w stosunku 2:1 na część ubezpieczeniową i inwestycyjną. Klient nie może zadecydować o rezygnacji z części inwestycyjnej przy wykupywanej polisie ubezpieczeniowej.

Warianty polisy ubezpieczeniowej

Polisa chroniąca przed rakiem wykupywana w ING ma kilka wariantów. W wariancie podstawowym obejmuje ona najczęściej występujące nowotwory u kobiet i mężczyzn. Chodzi tu o nowotwory:
• Płuc,
• Prostaty,
• Jądra,
• Prącia,
• Oskrzeli,
• Piersi,
• Macicy,
• Szyjki macicy,
• Jajnika,
• Jajowodu,
• Pochwy,
• Sromu.

Jeśli ubezpieczenie na wypadek raka będzie wykupywała 35-letnia kobieta i wybierze ona wariant podstawowy ubezpieczenia, zapłaci ona za polisę 9 zł miesięcznie. Za wariant rozszerzony zaś o dodatkowe choroby – 21 zł miesięcznie. W najwyższym, komfortowym wariancie ubezpieczenia polisa będzie pociągała za sobą składkę dla takiej klientki w wysokości 27 zł miesięcznie. Dla kobiet w wieku 45 lat polisy będą odpowiednio kosztować miesięcznie 25, 72 i 94 zł.

Wypłata odszkodowania z polisy

Ubezpieczeni na wypadek raka mogą liczyć na pomoc finansową w wypadku zachorowania na nowotwór. Odszkodowanie jest im wypłacane przez ING w ratach, w zależności od tego, z jaką sytuacją ubezpieczalnia ma do czynienia. Raty wypłacane są w odpowiednich procentach sumy ubezpieczeniowej:
• 40% sumy ubezpieczeniowej po zdiagnozowaniu choroby u pacjenta,
• 20% sumy ubezpieczeniowej po wykonaniu operacji w związku z nowotworem (ale wyłącznie jednej),
• 10% sumy ubezpieczeniowej za maksymalnie do 5 sesji chemioterapii i radioterapii,
• 10% sumy ubezpieczeniowej za nawrót choroby,
• 10% sumy ubezpieczeniowej za wygraną walkę z rakiem.

Dodatkowo, ING przewidział dla ubezpieczonych zwrot kosztów dojazdów do szpitala, opieki nad dziećmi, czy też wsparcia psychologicznego. Odszkodowanie w tym przypadku wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł.

Unikatowa oferta

Podczas konferencji prasowej, na której ING chwaliło się nowym produktem ubezpieczeniowym chroniącym przed rakiem, mówiono, że jest to całkowita nowość na polskim rynku. ING zaznaczał, że takie ubezpieczenie dopiero co pojawiło się w jego ofercie. Tymczasem, śledząc oferty największych polskich Towarzystw ubezpieczeniowych wyraźnie widać, że ubezpieczenia przed nowotworami były już oferowane wcześniej, nawet w samym ING, o czym na konferencji chyba zapomniano wspomnieć. Polisę zapewniającą ochronę przed rakiem można wykupić od dawna w PZU czy MetLife, w formie ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania. ING zapewnia ochronę przed wszystkimi nowotworami złośliwymi w przypadku jednej z polis, ale zawierają one jeszcze ryzyko zawału, udaru, wylewu, śpiączki, utraty mowy czy wzroku.

Nowością w polisie ING chroniącej przed rakiem jest to, że ubezpieczyciel dodał do niej usługi assistance, a świadczenie może z niej łącznie wynieść 150% sumy ubezpieczeniowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o