pieniądze

Precz rekomendacjom KNF!

Kredyty Wiadomości

Rekomendacje T i S wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego spowodowały w Polsce zdecydowane ograniczenie akcji kredytowej w bankach. Rekomendacja T odnosi się do sektora kredytów detalicznych, zaś rekomendacja S do kredytów hipotecznych. KNF wprowadzając je w życie chciała wspomóc właściwie banki w walce z kryzysem gospodarczym na świecie, a jednocześnie ograniczać zjawisko nadmiernego zadłużania się obywateli. Jeszcze przed kryzysem światowym zaciągnięcie kredytu hipotecznego czy gotówkowego, nie nastręczało niemalże żadnych trudności. Nawet klient zadłużony mógł zaciągnąć kolejny, wysoki kredyt w banku. Dziś jest to niemożliwe, ale KNF pracuje już nad znacznym złagodzeniem rekomendacji dla sektora bankowego.

Co zmieniły rekomendacje KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego musiała zareagować na rosnące ryzyko kredytowe ponoszone przez polskie banki. Klienci zapożyczali się w nich na bardzo wysokie kwoty, których później, po przyjściu kryzysu gospodarczego, nie byli w stanie regularnie spłacać. Powstawało wiele kredytów straconych, które obciążały finansowo banki. Stąd też radykalne zmiany w dziedzinie udzielania kredytów hipotecznych i gotówkowych, które zostały wprowadzone przez KNF. Między innymi, zmiany dokonane na rynku bankowym przez rekomendacje KNF dotyczyły:
• Obliczania zdolności kredytowej na maksymalnie 25 lat,
• Konieczność każdorazowego kontrolowania historii kredytowej potencjalnego kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej,
• Ograniczania, a w konsekwencji wycofywania z rynku kredytów walutowych,
• Wprowadzenia limitu wysokości rat płaconych przez kredytobiorców – do poziomu 50% uzyskiwanego, miesięcznego wynagrodzenia przeciętnego. Jeśli wynagrodzenie wynosiło więcej niż średnia krajowa, wówczas raty kredytów mogły zajmować 65% wynagrodzenia klienta.

To tylko niektóre zmiany, jakie niosły za sobą rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. Po kilku latach od ich wprowadzenia widać już, że były one stanowczo zbyt restrykcyjne. Banki musiały zdecydowanie ograniczać akcję kredytową, przez co nie mogły rozwijać się na rynku kredytowym. W niedalekiej przyszłości ma się to zmienić. Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad modyfikacjami istniejących rekomendacji dla sektora bankowego.

Na pierwszy ogień rekomendacja T

Rekomendacja T odnosi się do zasad udzielania kredytów konsumpcyjnych i to ona już w tym miesiącu ma zostać poddana modyfikacjom. Do 15 października Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada, że przedstawi publicznie projekt zmienionej rekomendacji. Następnie, zostanie on wysłany do konsultacji społecznych, konsultacji z bankowcami, NBP oraz z audytorami.

Prawdopodobnie również w październiku pojawi się projekt zmian Rekomendacji S, która obejmuje swym zasięgiem kredyty hipoteczne.

Do końca roku KNF zapowiada, że podejmie ostateczne decyzje co do zmiany rekomendacji T i S i złagodzenia polityki kredytowania na polskim rynku. Taki krok jest konieczny dla ograniczania udzielania kredytów przez firmy pożyczkowe.

Wszystkie działania KNF zmierzają ku temu, aby banki, które dobrze zarządzają ryzykiem kredytowym, mogły udzielać większej liczby kredytów. Co za tym idzie, w bankach tych zwiększy się dostępność kredytu.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o