Wymarzone Konto i premia 55+10 zł za lokatę oraz konkurs z nagrodami

Banki Konta Lokaty Oszczędności i inwestycje Prześwietlamy oferty Świadomy klient

Marzec 2015 roku od samego początku niesie dla osób oszczędzających na lokatach dosyć mało pozytywne wizje na przyszłość. Wynika to przede wszystkim z tego, że Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć Stopy Referencyjne Narodowego Banku Polskiego, z 2% do 1,5%. Na razie RPP zapowiada, że do końca roku nie ma zamiaru ponownie ich obniżać, jednak zostawia sobie pewną furtkę twierdząc, że tak nie zrobi, pod warunkiem, że nie będzie takiej potrzeby, ponieważ zawsze istnieje możliwość, że wystąpią „ekstremalne przypadki”, na które trzeba będzie zareagować.

Na szczęście ten miesiąc nie jest, aż tak zły jakby mogło się to wydawać, a to z tego powodu, że Raiffeisen Polbank wraz Comperią postanowili go urozmaicić swoją ofertą konta osobistego, za który można zyskać bonus w wysokości 55 złotych oraz lokaty, która dodatkowo umożliwia zyskanie kolejnych 10 złotych. Warto też zauważyć, że 10 osób będzie w stanie wygrać nagrody w konkursie organizowanym w ramach tej promocji. Promocja oraz konkurs będą trwały od 16.03 do 15.04 2015 roku. Mimo utrudnień oferty oszczędnościowe nadal są w stanie zaskakiwać wysokim poziomem.

Jak prezentuje się konto i lokata?
Wymarzone Konto Osobiste jest kontem oprocentowanym, mimo tego, że nie jest to rachunek oszczędnościowy. Na stronie banku można zobaczyć, że:

Środki własne są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie naliczane jest odrębnie dla sald zgromadzonych w danych przedziałach kwotowych, zgodnie z oprocentowaniem danego przedziału kwotowego, a następnie sumowane. Wysokość oprocentowania ulega automatycznej zmianie w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, jeżeli wysokość stopy referencyjnej NBP w poprzednim miesiącu uległa zmianie. w takim przypadku nowa wysokość oprocentowania jest iloczynem wysokości stopy referencyjnej NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego oraz Liczby.

Na szczęście nie ma co się jeszcze martwić, ponieważ jeżeli założycie teraz konto osobiste i ulokujecie tam odpowiednią sumę pieniędzy to nadal zyskacie wysokie oprocentowanie, czyli 2%. Oprocentowanie w Raiffeisen w przypadku konta osobistego prezentuje się następująco:

0 PLN – 3000 PLN Stopa Referencyjna NBP x 0,25 0,5%
3000,01 PLN – 10 000 PLN Stopa Referencyjna NBP x 0,75 1,5%
od 10 000, 01 PLN Stopa Referencyjna NBP x 1 2%

Ponadto warto też zauważyć, że jest to konto idealne dla osób, które korzystają z internetu, ponieważ cechuje się bardzo niskimi kosztami:

0 PLN opłata miesięczna za prowadzenie Wymarzonego Konta Osobistego
0 PLN opłata miesięczna za prowadzenie Wymarzonego Konta Lokacyjnego
0 PLN opłata za wypłaty z bankomatów na terenie całego kraju
0 PLN ustanowienie, modyfikacja, realizacja, usunięcie zlecenia stałego
0 PLN ustanowienie, modyfikacja, realizacja i odwołanie polecenia zapłaty
0 PLN za wpłaty gotówkowe w bankomacie i w kasie Banku
0 PLN za zmianę rodzaju istniejącego konta na Wymarzone Konto Osobiste

Jeżeli mowa o płatności to warto wspomnieć, że będzie też trzeba liczyć się z opłatą za kartę, która będzie wynosiła 3 złote na miesiąc. Jeżeli jednak ulokujecie odpowiednią sumę pieniędzy to nie powinniście się tym martwić, gdyż będziecie odbierać odpowiednio wysokie odsetki, które pokryją obsługę karty. Ponadto wszystkie osoby, którym zależy tylko i wyłącznie na zyskaniu pieniędzy z bonusu może również zamknąć kartę i nic za nią nie płacić.

Lokata terminowa również pozwoli na zniwelowanie opłaty za kartę, dzięki wysokiemu oprocentowaniu i ciekawym warunkom:

Lokata terminowa nieodnawialna, o którą umowa zawierana jest w serwisie bankowości mobilnej
Mobilny Bank (w ramach Oferty Mobilnej). Klient może posiadać jedną Lokatę Mobilną otwartą
z każdego posiadanego w Banku Konta Osobistego.
Rozwiązanie lokaty terminowej przed ostatnim dniem okresu na jaki została założona powoduje,
że oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu 0,00% (niezależnie od okresu na jaki lokata
terminowa została założona).

Przedział kwot lokaty 1 000,00 – 10 000,00
Okres lokaty 3 miesiące
Oprocentowanie: 4,00%

Załóż konto i lokatę z gwarantowaną premią korzystając z tego linka!

Warunki konkursu z nagrodami
Każda osoba, która skorzysta z oferty będzie mogła również wziąć udział w konkursie organizowanym przez Comperię. Konkurs jest naprawdę bardzo ciekawy, a wygrać można:

Liczba Nagród w Konkursie („Nagroda”) jest ograniczona. Nagrodami w Konkursie są:
Nagrody rzeczowe, w postaci:
iPad Mini 16 GB wifi lub
zegarek Smartwatch LG W110 G oraz
Nagroda pieniężna, w postaci należnego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości Nagrody rzeczowej i Nagrody pieniężnej.
Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo zamiany Nagrody rzeczowej lub jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
Nagrody rzeczowe wysłane zostaną w terminie 4 tygodni od daty wyboru zwycięzcy Konkursu.
Organizator na wypadek braku na rynku Nagrody rzeczowej, w okresie umożliwiającym jej terminową wysyłkę, może dokonać jej zamiany na ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wyłącznym uprawnieniem Organizatora i nie rodzi po stronie zwycięzcy żadnych roszczeń.
Doręczenie Nagrody następuje na koszt Organizatora.

Warunki uczestnictwa w konkursie są następujące:

Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika, przedstawionego przez Organizatora na Stronie Konkursowej, zadania polegającego na przygotowaniu hasła reklamowego dla promocji Comperia Bonus („Praca Konkursowa”). Praca Konkursowa powinna być zamieszczona przez Uczestnika Konkursu na Stronie Konkursowej, w Panelu Klienta, w miejscu oznaczonym jako „Hasło reklamowe”. Ponadto, Uczestnik Konkursu udostępni swoją Pracę Konkursową na profilu społecznościowym Organizatora znajdującym się w serwisie facebook pod linkiem https://pl-pl.facebook.com/Comperia/. Długość hasła reklamowego stanowiącego Pracę Konkursową to maksymalnie 200 znaków ze spacjami.
Praca Konkursowa powinna cechować się oryginalnością, pomysłowością i kreatywnością. Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłoszonej Pracy Konkursowej.
Z chwilą udostępnienia Pracy Konkursowej na profilu społecznościowym Organizatora w serwisie facebook, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej, w następującym zakresie:
pola eksploatacji: utrwalanie utworu na nośnikach danych, publikacja na Stronie Konkursowej, w serwisie facebook i innych serwisach oraz portalach internetowych prowadzonych przez lub na rzecz Comperia.pl,
na terytorium: nieograniczonym,
przez okres: 5 lat.

Uczestnicy Konkursu mogą przygotować wiele Prac Konkursowych, jednakże jeden Uczestnik Konkursu nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody przyznawanej w Konkursie.

Organizator wykluczy Uczestnika od udziału w Konkursie, jeśli:
Praca Konkursowa zawiera treści obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo, nie jest zgodna z tematyką Konkursu, narusza prawa autorskie, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje,
Zgłoszenie Pracy Konkursowej zostało wysłane po terminie, o którym mowa w §7 ust. 3 (tj. po zakończeniu Konkursu),
Uczestnik Konkursu poda fałszywe dane osobowe lub kontaktowe.
Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który narusza przepisy Regulaminu.

Załóż konto i lokatę z gwarantowaną premią korzystając z tego linka!

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kontomania
Kontomania
7 lat temu

Co prawda obecnie nie ma już premii 55+10 ani konkursu, ale to naprawdę atrakcyjne konto osobiste. Ciekaw jestem jak długo rachunek będzie oprocentowany – to chyba największa zaleta w porównaniu do ROR-ów innych banków.