Co można zyskać i ile oszczędzić dzięki ISO 50001?

Firma

System zarządzania energią ISO 50001 jest normą, dzięki której każde przedsiębiorstwo ma szansę uzyskać znaczne oszczędności, niezależnie od profilu prowadzonej działalności. Można to osiągnąć między innymi poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Norma ISO 50001 jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Rosnące ceny energii spowodowały konieczność opracowania uniwersalnego zbioru norm możliwych do wdrożenia w każdej organizacji. Celami nadrzędnymi są tu obniżenie kosztów zużytej energii oraz ograniczenie emisji CO2.

Podstawowe założenia normy ISO 50001
Celem normy ISO 50001 jest optymalizacja zużycia energii przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości i jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważnym elementem wdrażania systemu zarządzania jest planowanie. To na tym etapie należy określić aktualne oraz przewidywane zużycie energii, obszary największego jej zużycia oraz ustalić system monitorowania i kontroli zużycia. Efektywność energetyczną w sposób istotny można podnieść poprzez modernizację urządzeń. Dzięki takim rozwiązaniom nie tylko zmniejszy się zużycie energii, ale również obniży się poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ważnym elementem stosowania systemu zarządzania energią ISO 50001 jest odpowiednie przygotowanie personelu, zarówno odpowiedzialnego za zużycie energii np. w procesie produkcyjnym, jak i monitorującego prawidłowy przebieg wdrażania normy w przedsiębiorstwie. Istotny jest tu szczególnie aspekt właściwego przygotowania kadry, która będzie odpowiedzialna za audit wewnętrzny. Pracownicy tacy powinni zatem przejść odpowiednie szkolenie z wymogów normy oraz posiąść wiedzę dotyczącą praktycznego zastosowania jej w firmie. Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać na stronie www.zielonyaudit.dekra-solutions.pl.

Wdrażanie systemu zarządzania energią ISO 50001 pozwala na ciągłą poprawę efektywności. Dzięki temu, że zawarte w normie wytyczne mają charakter bardzo ogólny, można je z powodzeniem wprowadzać w każdym przedsiębiorstwie.

Ile można zyskać na wdrożeniu normy ISO 50001?
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA oszczędności wynikające z prawidłowego utrzymania maszyn, urządzeń i instalacji w przedsiębiorstwie mogą sięgać nawet 26%. Przykładowo na oświetleniu można zredukować koszty o 4-11%, na ogrzewaniu — o 6-12%, na klimatyzacji i wentylacji — o 5-15%, a na realizacji wyrobów i usług — o 4-12%. Aby zredukować koszty związane z oświetleniem warto sprawdzić czy w pomieszczeniach nie znajdują się zbędne źródła oświetlenia lub czy nie jest ono używane przez potrzeby. Dobrym sposobem jest również stosowanie żarówek energooszczędnych. W przypadku ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji nadmierne zużycie energii wynika najczęściej z niemożności sterowania temperaturą, braku izolacji lub niewłaściwego doboru urządzeń do powierzchni pomieszczeń. Dodatkowe podniesienie efektywności energetycznej można uzyskać poprzez modernizację techniczną. Wymiana urządzeń i maszyn na energooszczędne może zmniejszyć zużycie energii nawet o połowę (wg Międzynarodowej Agencji Energetycznej IEA).

Podstawowym zadaniem przy wdrażaniu normy jest więc określenie strategicznych urządzeń i obszarów, które zużywają największą ilość energii oraz zaplanowanie sposobu na redukcję tego zużycia. Równie istotny jest system monitoringu i kontroli zużycia. Na podstawie uzyskanych danych można określić sposób na optymalizację całego procesu. W przypadku gdy użytkowane maszyny i stosowane rozwiązania są przestarzałe, zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie ich wymiana na nowoczesne, energooszczędne. Inwestycja ta może bowiem przynieść wymierne korzyści.

System zarządzania energią ISO 50001 jest normą, która może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez redukcję kosztów związanych z poborem energii. Nie mniej istotny jest jej aspekt proekologiczny. Posiadanie certyfikatu zwiększa bowiem prestiż firmy i jej pozytywne postrzeganie na rynku.

parp-dekra

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments