Jakie są najważniejsze punkty umowy kredytowej?

Jakie są najważniejsze punkty umowy kredytowej?

Finanse osobiste
Konsekwencje zawarcia niekorzystnej umowy kredytowej mogą rzutować na jakość całego życia. O czym warto wiedzieć, zanim podpiszemy umowę, która na długo zwiąże z bankiem?

 

Wybraliśmy bank, którego oferta wydaje nam się najkorzystniejsza, przeszliśmy przez niekiedy żmudny proces weryfikacji i w końcu doczekaliśmy podpisania upragnionej umowy kredytowej. Jest to jednocześnie dokument, którego obawia się wielu kredytobiorców. Jak przebrnąć przez umowę kredytową oraz, które zapisy są najważniejsze? Jest to zobowiązanie długoterminowe, często zaciągane nawet na czterdzieści lat. Podejdź do tego etapu przygotowany i ze wszelkimi niezbędnymi informacjami.

Osobie, która decyduje się na zawarcie umowy kredytowej, przysługują prawa oraz obowiązki wynikające z ustawy o prawie bankowym. Umowa kredytowa to jeden z końcowych etapów procedury kredytowej. Kredytodawcą może być bank, instytucja kredytowa albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo kredytowa, czyli SKOK. Podstawowym dokumentem kredytu jest umowa, która podpisywana jest pomiędzy dwoma stronami.

Umowa kredytowa powinna zawierać takie informacje, jak:

 • strony umowy,
 • czas, na jaki została zawarta umowa,
 • kwotę kredytu,
 • walutę kredytu,
 • cel zaciągnięcia,
 • wysokość oprocentowania,
 • zmiany sposobu naliczania odsetek,
 • zabezpieczenia.

Ustawodawca narzuca konieczność sporządzenia umowy kredytowej w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną, szczególną formę. Nie ma przeszkód, aby strony zawarły inne, dodatkowe elementy w umowie.

Przed podpisaniem umowy kredytu należy dokładnie prześledzić umowę, precyzyjnie ustalić prawa i obowiązki stron oraz sprawdzić rzetelność przygotowania umowy pod kątem powyższych zapisów. W przypadku, gdy w podpisanej umowie zabraknie, któregoś z wymaganych punktów to Klient ma prawo do odstąpienia od umowy. Poproś bank o udostępnienie Ci umowy o kredyt na kilka dni przed planowanym podpisaniem. Zapisy umowy powinny być dla nas w pełni zrozumiałe oraz czytelne. Często wymaga to konsultacji z profesjonalnym doradcą kredytowym.

W tym miejscu należy wziąć pod uwagę postanowienia umowy, które szczególnie nie powinny ujść uwadze:

 • tabela prowizji i opłat,

 • zasady oprocentowania i marży banku,

 • załączniki,

 • charakter rat,

 • karencja.

Pamiętajmy, że liczy się nie tylko to, co zostało zawarte w umowie, ale również w jej załącznikach oraz regulaminach. Nadal zdarza się, że banki czy też instytucje kredytowe stosują w umowach zapisy, które są niekorzystne dla Klientów. Kredytodawcy starają się przede wszystkim zabezpieczać swoje interesy, dlatego też powinniśmy być czujni.

Paragrafy zawarte w umowie lub jej załącznikach określają również potencjalne sytuacje, które mogą się zdarzyć i definiują ich ewentualne rozwiązania czy też konsekwencje. W przypadku niedotrzymania przez kredytobiorcę warunków kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu lub też wypowiedzieć umowę.

Okazuje się, że większość Polaków niebywale ufa bankom i nie czytają umów kredytowych lub robią to nieskrupulatnie. Niestety w ten sposób narażamy się na niemiłe niespodzianki w trakcie spłacania kredytu. Podpisanie każdej umowy kredytowej powinno być świadome oraz odpowiedzialne!

Więcej informacji
Publikacja została przygotowana we współpracy z Niezależnym Doradcą Kredytowym Tomasz Wostal – doradztwo kredytowe i finansowe

 

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments