Organizacja ceremonii pogrzebowych

Organizacja ceremonii pogrzebowych

Pozostałe

Człowiek rodzi się i umiera. Pogrzeby wiążą się ze smutkiem po śmierci bliskiej osoby, a także z obowiązkiem dopełnienia wszelkich formalności związanych z pochówkiem. Ceremonie pogrzebowe powinny być zorganizowane profesjonalnie, żeby oszczędzić rodzinie zmarłego dodatkowego stresu.

Formalności przedpogrzebowe

Gdy członek rodziny umrze, bliskie mu osoby powinny powiadomić o zgonie lekarza rodzinnego z przychodni rejonowej lub pogotowie ratunkowe . Po przybyciu, lekarz lub pogotowie stwierdzą zgon i wystawią kartę zgonu – dokument niezbędny do dopełnienia pozostałych formalności z pochówkiem włącznie. Jeżeli istnieją podejrzenia, że zgon nastąpił w wyniku wypadku lub przestępstwa, lekarz może odmówić wydania karty zgonu. Rodzina może jednak uzyskać taki dokument od lekarza sądowego, który badał zwłoki w zakładzie medycyny sądowej.

Następnie rodzina zmarłego powinna powiadomić o zgonie Urząd Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od daty śmierci zmarłego. Następnie powinna wystąpić z wnioskiem o wystawienie aktu zgonu. Potrzebne będą: karta zgonu i dowód osobisty zmarłego. Dokument ten uprawnia do uzyskania zasiłku pogrzebowego i jest potrzebny do załatwiania spraw związanych ze spadkiem.

Organizacja pogrzebu

Kartę zgonu należy przedłożyć wybranemu Zakładowi Pogrzebowemu. Podczas spotkania z pracownikiem domu pogrzebowego, ustalany jest termin pochówku lub termin kremacji (jeżeli zmarły przed śmiercią zastrzegł, że wybiera taką właśnie formę pochówku), wybór miejsca pochówku, wybór trumny, lub urny w przypadku kremacji. wybór obrządku religijnego w którym ma odbyć się pogrzeb lub innego charakteru pogrzebu ( w przypadku pochówku świeckiego).

Zakłady Pogrzebowe oferują szereg usług związanych z organizacją pochówku, między innymi:

  • obwieszczenie o śmierci: wydruk klepsydr, zamówienie nekrologów
  • przewóz ciała osoby zmarłej do świątyni i/lub na cmentarz
  • zapewnienie oprawy muzycznej, kwiatów
  • pochówek
  • przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej przez mistrza ceremonii pogrzebowej

Pogrzeb katolicki

W przypadku pogrzebów w obrządku katolickim, rodzinie pozostaje porozumieć się z księdzem w sprawie organizacji nabożeństwa żałobnego oraz miejsca pochówku (kwatery) na cmentarzu parafialnym. Pogrzeb katolicki odbywa się w obecności księdza, który odprowadza zmarłego na miejsce ostatniego spoczynku. Oprócz księdza, w takim pochówku uczestniczy często mistrz ceremonii pogrzebowej.

Pogrzeb świecki

Jeżeli zmarły życzył sobie przed śmiercią pochówku świeckiego, rodzina musi skontaktować się z administracją cmentarza i wykupić odpowiednią kwaterę. Pozostaje też wynająć mistrza ceremonii pogrzebowej, który przeprowadzi ją w profesjonalny sposób. Mistrz ceremonii przywita żałobników, wygłosi mowę wstępną, a także opowie o zmarłym. Mistrz ceremonii zakomunikuje również uczestnikom pogrzebu o miejscu, w którym odbędzie się stypa. Koszt wynajęcia mistrza ceremonii to wydatek około 300 zł.

Pogrzeb wiążę się więc z mnóstwem formalności i kosztami, jakie rodzina musi ponieść organizując pochówek. Na szczęście w takiej sytuacji mogą liczyć na wsparcie innych członków rodziny, a także państwa, które wypłaci rodzinie zmarłego zasiłek pogrzebowy po uzyskaniu przez nią aktu zgonu. Warto pamiętać, że pogrzeb nie musi być kosztowny i nawet przy skromnych środkach można godnie pożegnać zmarłego.

Więcej informacji
Więcej informacji o organizacji ceremonii pogrzebowych na stronie https://kalla-pogrzeby.pl/
0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments