TAURON

Tauron emituje obligacje

Giełda Obligacje

Jedna z największych firm energetycznych Polsce, Grupa Tauron, zdecydowała się w ostatnich dniach na emisję obligacji. Ich łączna wartość szacowana jest na 3,3 mld zł. Emisja została zaplanowana w celu pozyskania środków, które mają być docelowo przeznaczone na sfinansowanie kupna Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego.

Dane o emisji

Przeprowadzona przez Tauron emisja obligacji odbyła się w dwóch transzach. Wszystkie obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe niezabezpieczone, kuponowe oraz zdematerializowane.

Pierwsza transza emisji obligacji Tauronu miała łączną wartość 300 mln zł. Jej termin wykupu został ustalony na 12 grudnia 2015 roku. Druga transza była zdecydowanie większa, o wartości 3 mld zł. Termin wykupu drugich obligacji Tauronu wyznaczono na 12 grudnia 2016 roku. Obligacje te mają więc 4 i 5 letni horyzont inwestycyjny.

Oprocentowanie obligacji Tauronu opiera się o stawkę WIBOR 6M powiększoną o stałą marżę. Ich wartość nominalna wynosi 100 000 zł za jedna obligację. Właściciele obligacji co pół roku będą mogli liczyć na wypłatę odsetek z tytułu własności.

Sytuacja finansowa Tauronu

Spółka Tauron na dzień 30 września 2011 roku posiadała zobowiązania szacowane na ponad 1,777 mld zł. Poziom zadłużenia Grupy Tauron w latach 2011-2020 ma wzrosnąć, a pod koniec 2015 roku osiągnie pułap 14,4 mld zł. W grudniu 2016 roku ma wynieść już 16,8 mld zł. Związane jest to z planami realizacji programu inwestycyjnego spółki.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments