Getin Noble Bank ukarany

Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów nie ustaje w prowadzeniu działań, mających na celu wykrycie i ukaranie tych instytucji, które dopuszczają się nadużyć wobec swoich klientów. W chwili obecnej UOKiK zdecydował o nałożeniu kary w wysokości 5,9 mln zł na Getin Noble Bank. Według urzędników bank złamał prawo poprzez umieszczanie w umowach kredytowych nieprecyzyjnych zapisów.

Skargi konsumentów

UOKiK rozpoczął postępowanie wyjaśniające wobec Getin Noble Banku już w czerwcu 2011 roku, a powodem takiej sytuacji były skargi wpływające do Urzędu od samych konsumentów. Donosili oni o niejasnych postanowieniach zawartych w umowach kredytowych. Wątpliwości budziły przede wszystkim praktyki banku przy udzielaniu kredytów samochodowych.

Postępowanie urzędowe

Umowy kredytowe Getin Noble Banku według ustaleń dokonanych podczas postępowania urzędowego, rzeczywiście zawierały nieprecyzyjne postanowienia, które zobowiązywały pożyczkobiorcę do informowania banku o każdych istotnych okolicznościach, jakie mogłyby mieć wpływ na zmianę jego zdolności kredytowej, a tym samym na terminową spłatę całego zobowiązania. Zapis ten był o tyle niejasny, że Urząd uznał to za praktykę krzywdzącą konsumenta. Tylko bank mógł swobodnie zinterpretować wskazany zapis pojawiający się w umowach o kredyt samochodowy. Jeśli Getin Noble Bank uznałby, że sytuacja finansowa kredytobiorcy pogorszyła się, mógł na mocy umowy wypowiedzieć ją i nałożyć na konsumenta obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu. Stąd też kara, jaką UOKiK zdecydował się wymierzyć Getin Noble Bankowi.


  1. Witam,
    Getin Bank to najgorszy bank z jakim kiedykolwiek miałam styczność. Próbuje uzyskać odszkodowanie od ponad 3 miesięcy i za każdym razem konsultanci informują o zupełnie innych wymaganiach już brak cierpliwości i wiary w ludzi, że w naszym kraju można cokolwiek załatwić. nawet nie można się nigdzie poskarżyć i powiedzieć jakie to praktyki bank stosuje i z ludzi robią debili. Nie życzę nikomu mieć do czynienia z tym bankiem.

    Odp.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.