portfel inwestycyjny

Czy ubezpieczać się od utraty pracy?

Ubezpieczenia

Istnieje co najmniej kilkanaście rodzajów ubezpieczeń, jakie oferują polskie ubezpieczalnie. Ich szczególnym typem jest ubezpieczenie od utraty pracy. Jego szczególność wynika stąd, że zwykle nie chroni w sposób należyty ubezpieczonego. Związane jest to z tym, że odpowiedzialność ubezpieczalni w przypadku ubezpieczeń przed utratą pracy w wielu przypadkach jest po prostu wyłączona. Pod rozwagę należy wziąć więc to, czy w ogóle zakup drogiego skądinąd ubezpieczenia od utraty pracy jest opłacalny dla klienta?

Konstrukcja ubezpieczenia od utraty pracy

Generalnie, ubezpieczenie od utraty pracy ma chronić klienta przed negatywnymi skutkami utraty zatrudnienia. Takie rozwiązanie powinno być więc w szczególności atrakcyjne dla osób spłacających wysokie kredyty w bankach. Z resztą, właśnie przy okazji zapożyczania się w banku, najczęściej jest wymagane wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy. Na przykład w momencie, gdy kredytobiorca zaciąga kredyt mieszkaniowy na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, nie jest w stanie powiedzieć jak jego sytuacja finansowa będzie wyglądała za kilka lat. Być może będzie on wówczas w stanie spłacić całe swoje zadłużenie, z uwagi na uzyskiwane wysokie zarobki z tytułu wykonywania pracy zawodowej. Niemniej jednak, bardziej prawdopodobne wydaje się to, że w związku z kryzysem gospodarczym, kredytobiorca utraci pracę. Przed taką sytuacją ma chronić ubezpieczenie od utraty zatrudnienia. Kredytobiorca bowiem automatycznie traci źródło, z którego mógł spłacać kolejne raty kredytowe. W takiej chwili to ubezpieczyciel powinien wziąć na siebie obowiązek regulowania rat kredytu mieszkaniowego, przez określony w umowie czas.

Koszt kredytu wzrasta

Samo wykupienie ubezpieczenia od utraty pracy w przypadku zaciągania kredytu hipotecznego nie wydaje się być dużym kosztem miesięcznym, ale nie ulega wątpliwości, że zwiększa to ogólne koszty kredytu, które z perspektywy klienta powinny być możliwie jak najniższe. Jeśli więc bank nie narzuca kredytobiorcy wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy, ten tego raczej dobrowolnie nie zrobi. Banki mogą zachęcić do wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy przez klienta, oferując mu w zamian za to obniżenie czasowe marży, czy rezygnację z prowizji.

Dlaczego zainteresowanie ubezpieczeniami od utraty zatrudnienia jest małe?

Ubezpieczalnie i fachowcy z dziedziny finansów wskazują, dlaczego kredytobiorcy w sposób minimalny są zainteresowani wykupieniem ubezpieczenia od utraty pracy. Między innymi argumentują to tym, że:
• Mają one wysokie koszty wykupienia,
Dostępne są wyłącznie w pakiecie, wraz z ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem od niemożności wykonywania pracy w wyniku choroby,
• Mają bardzo obszerny katalog warunków, jakie ubezpieczony musi spełnić, aby ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie,
Trudno w ich przypadku wyegzekwować świadczenie,
• Świadczenie z ubezpieczenia jest wypłacane tylko przez pewien okres czasu, co nijak ma się do jego kosztów.

W którym banku wykupić ubezpieczenie od utraty pracy?

Zdecydowana większość banków ma w swojej ofercie ubezpieczenia od utraty pracy, które rzeczywiście zwykle są dołączane w pakiecie z innymi ubezpieczeniami. Banki jednak w odmienny sposób ustalają okres ubezpieczenia oraz maksymalną liczbę wypłacanych świadczeń. W poszczególnych instytucjach kredytujących sytuacja ta przedstawia się naprawdę różnie. Umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na okres trwania kredytu hipotecznego, albo jest ona krótsza i oznaczona. Ubezpieczenie może podlegać odnowieniu lub nie, zaś banki wypłacają świadczenie np. tylko przez 12 miesięcy, w każdym 5 letnim okresie trwania polisy. Tak więc, zawierając umowę ubezpieczenia od utraty pracy trzeba ją szczegółowo przeczytać.

Ile to kosztuje?

W przeważającej części przypadków, ubezpieczenie od utraty pracy pociąga za sobą wysokie koszty dla klienta. Z resztą, koszty ubezpieczenia tego typu w różnych bankach są wyliczane w odmienny sposób. Składka może być płatna co miesiąc, albo za okres roku, trzech lat albo nawet pięciu lat. Są banki, w których ubezpieczenie od utraty pracy w pierwszym roku kosztuje niewiele, około kilkaset złotych. Do takich banków należą:
• Alior Bank,
• BZ WBK,
• Raiffeisen Bank.
Niestety, w niektórych bankach za takie samo ubezpieczenie zapłacimy nawet kilkukrotnie więcej. Najwyższe koszty ubezpieczenia ponoszą klienci DnB Nord i Getin Noble Banku. Wynoszą one kilka tysięcy złotych.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wskazują ogrom warunków, jakie należy spełnić, aby świadczenie z polisy ubezpieczenia od utraty pracy w ogóle zostało wypłacone. Są to między innymi:
• Wypowiedzenie umowy musi nastąpić ze strony pracodawcy,
• Ubezpieczony nie może stracić pracy w pierwszych trzech miesiącach od podpisania umowy,
• Musi minąć co najmniej miesiąc od chwili uzyskania przez ubezpieczonego statusu osoby bezrobotnej,
• Klient musi się zarejestrować w urzędzie dla bezrobotnych,
• Wymagany minimalny staż pracy u danego pracodawcy, wynoszący np. kwartał,
• Jeśli ubezpieczony prowadzi własną działalność gospodarczą, to podstawą do wypłaty świadczenia przez ubezpieczalnię jest ogłoszenie przez niego upadłości oraz zarejestrowanie się jako bezrobotny w urzędzie pracy.

Zatem, należy się zastanowić, czy przy tych wszystkich argumentach przemawiających „na nie” w przypadku ubezpieczeń od utraty pracy w ogóle je wykupywać. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby gromadzenie samodzielnie pewnych środków finansowych na tzw. „czarną godzinę” i z nich pokrywanie rat kredytowych, jeśli utraci się źródło zarobkowania.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments