Inwestycje

Kontrakty na obligacje w Polsce

Wśród różnych instrumentów rynku finansowego w Polsce, warto wspomnieć o kontraktach na obligacje, ponieważ wedle opinii ekspertów, stanowią one jeden z najbardziej popularnych rodzajów kontraktów. Kontrakty terminowe na obligacje są tak samo często wykorzystywane w praktyce inwestowania, co instrumenty zależne od poziomu stóp procentowych. Kontrakty na obligacje są równocześnie płynnymi kontraktami, które notowane są na […]

Continue Reading
Portfel

Sytuacja na rynku kontraktów futures

W ostatnim czasie na rynku kontraktów terminowych futures wiele się działo. Przede wszystkim, zwyżka była tak znacząca, że otwarła drogę do poziomu aż 2450 punktów. Tak silne wzrosty są jednak nieuzasadnione, a na ich niekorzyść działa dodatkowo niewielka skala obrotów na rynku kasowym. Kontrakty grudniowe Pomimo wciąż podejmowanych ataków przez niedźwiedzie, udało się utrzymać grudniową […]

Continue Reading
Giełda

Czym są certyfikaty indeksowane?

Na giełdzie oprócz akcji, notowane są między innymi tzw. certyfikaty indeksowane. Są one instrumentem giełdowym zaliczanym do kontraktów terminowych. Można spotkać się z inną nazwą certyfikatów indeksowanych – trackery. Pojęcie certyfikatów indeksowanych Certyfikaty indeksowane notowane na giełdach światowych, wiernie naśladują w pewien sposób wszelkie zmiany ceny instrumentu bazowego. W przypadku certyfikatów tego typu w roli […]

Continue Reading

Coraz słabsze notowania kontraktów terminowych na GPW

W czwartek, 13 października, na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, doszło do dużych spadków. Miało miejsce zamykanie długich pozycji, a niedawne wzrosty zostały poddane daleko idącej korekcie. Skutkiem tego było ogłoszenie warszawskiej giełdy najsłabszą w Europie. Skąd wynikają problemy? Zniżkowe notowania kontraktów terminowych na naszej giełdzie są spowodowane m.in. kłopotami finansowymi, z jakimi zmagają się Włochy, […]

Continue Reading
Pieniądz

Czym jest kontrakt terminowy futures?

Na rynku instrumentów finansowych można mówić o wielu elementach, wśród których wymienia się kontrakt terminowy futures. Konstrukcja kontraktu terminowego Jest to nic innego, jak pewna umowa zawierana przez kupujących i sprzedających. Dotyczy kupna lub sprzedaży wymienionych w umowie aktywów, w ściśle założonym terminie w przyszłości. Dodatkowo, kontrakty terminowe zawsze posiadają określoną cenę. Zobowiązania stron Zobowiązaniem […]

Continue Reading