EFSF – pierwsze obligacje o ujemnym oprocentowaniu

Pierwszy raz w historii istnienia EFSF – czyli Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej – wyemitował obligacje krótkoterminowe o ujemnym oprocentowaniu. Taki komunikat ogłosił niemiecki bank centralny. Wygląd więc na to, że inwestorzy szukają bezpiecznej przystani – rynki gonią za bezpiecznymi inwestycjami. EFSF nabył rynek o wartości 1,5 mld euro, sprzedając obligacje – pierwszy raz w historii […]

Continue Reading