Fundamentalne czynniki kształtujące kursy walut

Wśród najważniejszych czynników decydujących o kursach walut można wyróżnić czynniki natury makroekonomicznej i mikroekonomicznej. Fundamentalne znaczenie w kształtowaniu wartości pieniądza ma tempo rozwoju gospodarki, poziom inflacji oraz wysokość stóp procentowych. Kiedy organy państwowe danego kraju decydują się na obniżkę kursu swojej waluty w stosunku do innych walut mówimy o dewaluacji pieniądza. Natomiast działania związane z […]

Continue Reading