Finanse

Keynesizm w teorii i w praktyce

John Keynes był człowiekiem mającym ogromny wpływ na ekonomię po latach Wielkiego Kryzysu z początku ubiegłego wieku. Uczestniczył w tworzeniu ładu monetarnego po II wojnie światowej, kiedy między innymi powołano do życia Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy, jak również całkowicie skończono z wielowiekowym standardem złota. Poza tym założenia keynesowskie przyczyniły się do zmian w […]

Continue Reading
Wykres

Keynesizm i cykle koniunkturalne

Wyjaśnianie przyczyn cykli koniunkturalnych to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed makroekonomią. Na przestrzeni lat zauważono bowiem, że gospodarka nie rozwija się w sposób jednorodny i równomierny. Dlatego obserwuje się okresowe przyspieszenia praz spowolnienia gospodarcze, jak również wahania poziomu produkcji i ogólnego zatrudnienia. W skrajnych sytuacjach rodzą się kryzysy ekonomiczne, z których najbardziej znany i […]

Continue Reading