Euro

Polacy przeciwni wprowadzeniu wspólnej waluty

Większość naszych rodaków – ponad 58 procent – uważa że wprowadzenie wspólnej waluty będzie dla naszego kraju niekorzystne, szczególnie w dzisiejszej niekorzystnej sytuacji na rynkach finansowych w Europie. Jedynie 12 procent badanych miało odmienne zdanie na temat wprowadzenia Euro. Tym samym oznacza to że odsetek osób, które nie chcą by Polska wstąpiła do strefy euro […]

Continue Reading