Wykres

Keynesizm i cykle koniunkturalne

Wyjaśnianie przyczyn cykli koniunkturalnych to jedno z kluczowych wyzwań stojących przed makroekonomią. Na przestrzeni lat zauważono bowiem, że gospodarka nie rozwija się w sposób jednorodny i równomierny. Dlatego obserwuje się okresowe przyspieszenia praz spowolnienia gospodarcze, jak również wahania poziomu produkcji i ogólnego zatrudnienia. W skrajnych sytuacjach rodzą się kryzysy ekonomiczne, z których najbardziej znany i […]

Continue Reading