Ukraina jest dla UE tak samo niebezpieczna jak Grecja

Według brytyjskiej prasy UE powinna pomóc Ukrainie, jednak w granicach swoich możliwości. Brytyjczycy uważają bowiem, że Ukraina może być równie niebezpieczna dla Europy, jak Grecja dla strefy euro. „Financial Times” publikuje artykuł swojego głównego analityka, w którym napisane jest, że największe zagrożenie dla krótkookresowych i długookresowych interesów gospodarczych Unii Europejskiej jest możliwy upadek Ukrainy, a […]

Continue Reading