kredyt hipoteczny

Na czym polega ubezpieczenie pomostowe przy kredycie hipotecznym?

Ubezpieczenia

Osoby noszące się z zamiarem zaciągnięcia kredytu hipotecznego powinny być świadome faktu, że nie tylko oprocentowanie takiego zobowiązania oferowane przez bank jest jego kosztem. Można powiedzieć, że to dopiero „wierzchołek” góry lodowej kosztów. Między innymi, do kosztów kredytowych należy doliczyć wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, jakich bank wymaga od przyszłego kredytobiorcy w formie zabezpieczenia kredytu. Jakie zabezpieczenia są stosowane przy kredytach hipotecznych?

Zabezpieczenia kredytowe

Kredyt hipoteczny jest szczególnym rodzajem kredytu bankowego. Najczęściej ma on o wiele bardziej korzystne warunki udzielania i spłaty niż inne kredyty bankowe. Kredyt hipoteczny zabezpieczony jest poprzez:
• Hipotekę ustanowioną na nieruchomości,
• Poręczenia osób trzecich,
• Weksle in blanco,
• Ubezpieczenia.

Najczęściej już samo to, że w przypadku kredytu hipotecznego ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości na rzecz banku jest wystarczającym powodem, dla którego bank może zaoferować klientowi lepsze warunki kredytowania. Należy podkreślić, że z perspektywy klienta zabezpieczenie w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości pociąga za sobą pewne koszty. Związane są one z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej nieruchomości we właściwym sądzie rejonowym. Można je więc zaliczyć do kosztów kredytowych. Hipoteka jest solidnym zabezpieczeniem spłaty kredytu, niemniej jednak banki bardzo często równocześnie z nią narzucają klientom starającym się o kredyt, zakup ubezpieczenia. Szczególnym zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie pomostowe.

Okres oczekiwania na wpis do hipoteki

Kiedy bank decyduje się na wypłatę kredytu hipotecznego klientowi, uruchamiana jest procedura sądowa, mająca na celu dokonanie wpisu do księgi wieczystej. W ten sposób ustanawiana jest hipoteka na nieruchomości na rzecz banku. Procedura ta może trwać tydzień, miesiąc, a nawet 2 lata, jeśli mówimy o budowie domu mieszkalnego i ustanawianiu na nim hipoteki. W tym czasie bank chcąc zabezpieczyć własne interesy, wymaga od klientów opłacania składki na ubezpieczenie pomostowe.

Konstrukcja ubezpieczenia pomostowego

Do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku, zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego zostaje na ogół ubezpieczenie pomostowe. Chroni ono bank przed tym, że klient przestanie spłacać kredyt i stanie się on kredytem straconym. Ubezpieczenie to funkcjonuje do momentu, w którym wchodzą w życie postanowienia dotyczące zabezpieczenia hipotecznego. Koszt ubezpieczenia pomostowego wynosi od 0,02 do 0,1% wartości kredytu miesięcznie. Składkę na ubezpieczenie tego typu kredytobiorca opłaca z góry, za pół roku, co trzy miesiące albo co miesiąc.

Płatność składki na ubezpieczenie pomostowe odbywa się w sposób automatyczny. Bank pobiera z konta kredytobiorcy w ustalonych odstępach czasu odpowiednią wysokość składki. Jeśli składka zostanie opłacona przez klienta już po ustanowieniu hipoteki na nieruchomości na rzecz banku, proporcjonalna część składki powróci do kredytobiorcy.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments