Nordea

Stała rata w Nordea Banku od podszewki

Świadomy klient

Kredytobiorcy mający do spłacenia kredyty hipoteczne muszą liczyć się z tym, że ich raty mogą wzrosnąć w czasie spłacania zobowiązania. Tak z resztą zwykle bywa, ponieważ stopy procentowe w kraju mogą wzrosnąć, a wraz z nimi zmieni się samo oprocentowanie kredytu, na niekorzyść klienta. Oczywiście, teoretycznie stopy procentowe mogą również zostać obniżone i wówczas comiesięczne raty spłacane przez klientów również będą niższe. Wahania wysokości rat kredytowych przy kredytach hipotecznych są niekiedy poważnym problemem dla kredytobiorców, którzy pewnym czasie muszą wygospodarować na nie większą kwotę pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych zupełnie inaczej konstruuje się umowy kredytowe. Generalnie, za oceanem kwota comiesięcznych rat jest taka sama, także kredytobiorcy racjonalnie mogą planować swoje stałe wydatki. Czy w Polsce również taka zasada spłaty kredytu ma rację bytu?

W Nordea Banku kredyt ze stałą ratą

Nordea Bank przekonuje, że jak najbardziej, ponieważ udziela kredytów mieszkaniowych ze stałą ratą. Umowa podpisywana pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą zakłada, że w całym okresie kredytowania klient będzie płacił taką samą ratę. Nie będzie miało przy tym znaczenia, że zmieni się oprocentowanie kredytu. Czy może to oznaczać, że wzrost kosztów kredytowych nie będzie dotyczył klienta? Nic podobnego, klient i tak poniesie wszelkie niezbędne koszty, którymi obarcza go bank udzielający kredytu, ale po prostu wzrost stawki WIBOR, stanowiącej podstawę oprocentowania kredytu, wydłuży spłatę kredytu o kilka miesięcy. Klient nie odczuje wzrostów kosztów w comiesięcznych ratach, ale będzie dłużej spłacał swoje zobowiązanie. Z drugiej strony, jeśli oprocentowanie zmaleje w wyniku obniżki głównych stóp procentowych w Polsce, wówczas klient będzie cieszył się skróconym okresem kredytowania.

Warunki kredytowania

Generalnie, kredyty ze stałą ratą są udzielane przez Nordea Bank na maksymalnie 35 lat. Okres wydłużenia spłaty kredytu, w wyniku wzrostu jego oprocentowania, wynosi 120 miesięcy. Łącznie więc kredyt mieszkaniowy w Nordei może być spłacany nawet przez 45 lat. To jeden z najdłuższych okresów kredytowania na rynku polskim. Kredyt udzielany jest w złotówkach, także nie ma tu niebezpieczeństwa nagłego wzrostu raty w wyniku wahań kursów walut obcych.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Stała rata kredytu szacowana jest przez doradców kredytowych Nordea Banku po całkowitym uruchomieniu zobowiązania i po skorzystaniu przez klienta z ewentualnej karencji w spłacie kredytu.

Kredyt oferowany przez Nordea Bank ze stałą ratą może zostać przeznaczony na zakup, budowę, rozbudowę domu, zakup mieszkania, remont, modernizację domu lub mieszkania, refinansowanie poniesionych nakładów i kosztów na budowę domu lub zakup nieruchomości, zakup działki budowlanej, albo na spłatę kredytu mieszkaniowego, który został zaciągnięty w innym banku.

Subscribe
Powiadom o
guest
daj ocenę
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments