lokalny przemysł

Jak samorząd może wspierać lokalny przemysł?

Lokalny przemysł – Wspieranie lokalnej społeczności, a szczególnie małych przedsiębiorstw należy do zadań samorządu. Realizacja tego zadania może odbywać się na kilku szczeblach oraz bywa różna w zależności od wybranej jednostki. Jednak cel jest jeden – gmina musi stworzyć przyjazne warunki do rozwoju każdej firmie. Jakie działania może podjąć?

Continue Reading