Legalność Bitcoina w Polsce i na Świecie. Prawo i podatki.

Legalność Bitcoina w Polsce i na Świecie. Prawo i podatki.

Podatki Waluty

Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą – zarówno w skali światowej, jak i polskiej. Coraz częściej staje się celem inwestycyjnym, który wartością znacząco przebija wiele tradycyjnych środków płatniczych. Jak wygląda legalność Bitcoina na globalnym oraz krajowym rynku finansowym?

Legalność Bitcoina w Polsce i na Świecie. Prawo i podatki.

Prawidłowa definicja kryptowaluty

Najbardziej adekwatnym opisem kryptowalut jest definicja sformułowana w publikacji Europejskiego Banku Centralnego w 2015 roku. Bitcoin i pozostałe waluty wirtualne określone zostały jako alternatywa dla tradycyjnych pieniędzy, a zarazem reprezentacja cyfrowa wartości, która niewyemitowana została przez żaden bank centralny, instytucję pieniądza elektronicznego lub instytucję kredytową. Zgodnie z Rezolucją Parlamentu Europejskiego z 2016 roku dotyczącej wirtualnych walut, kryptowaluta jest gotówką cyfrową oraz wyznacznikiem wartości cyfrowych, nieemitowaną przez organ publiczny lub bank centralny, a także niepowiązaną z żądną walutą fiducjarną. Wirtualna waluta może być przyjmowana przez osoby prawne i fizyczne w formie środka płatniczego, jak również przechowywana i przekazywana na drodze elektronicznej. Kryptowaluty powstają w oparciu o technologię zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która stanowi podstawę kilkuset takich systemów i ułatwia wzajemną wymianę. Największą popularnością zarówno w Polsce, jak i na całym świecie cieszy się Bitcoin.

Regulacje Bitcoina i kryptowalut na świecie

Nie istnieje obecnie żaden organ, który regulowałby nadrzędnie cały światowy rynek finansowy. Poszczególne kryptowaluty nie posiadają więc żadnego wspólnego statusu regionalnego, ani nawet tożsamej dla wszystkich państw definicji. Istnieje jednak kilka instytucji ponadnarodowych, które zaopiniowały do pewnego stopnia charakter walut cyfrowych. Tego typu organ to G-20, będący grupą dwudziestu największych światowych gospodarek. Jego gremium wystosowało na temat kryptowalut wspólne stanowisko. W gospodarkach G-20 finansami zarządza Rada Stabilności Finansowej, będąca globalnym organem nadzorującym. Zareagowała ona na prośby i sugestie niektórych państw, aby ostatecznie zmierzyć się z tematem. Do nawiązania współpracy wezwał także Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Obecnie wciąż opracowywane są zasady, które wzorem tradycyjnego sektora finansowego chronić mają konsumentów Bitcoina i pozostałych kryptowalut.

Legalność Bitcoina w Polsce

W Polsce również nie powstały do tej pory żadne regulacje dedykowane kryptowalutom oraz giełdom kryptowalutowym. Nad Wisłą posługiwanie się Bitcoinem jest całkowicie legalne, czego dowodem może być interpelacja Ministerstwa Rozwoju i Finansów o numerze 6655. Została ona złożona do Ministra Finansów przez posła Mirosława Suchonia, a następnie zatwierdzona przez podsekretarza Piotra Nowaka w listopadzie 2016 roku. Legalność Bitcoina w Polsce jest niewątpliwa, jednak kryptowaluty są obecnie bardzo poważnie traktowane przez Ministerstwo Finansów. Powołało ono nawet odpowiednią grupę ekspercką do zajmowania się tym tematem. Zadaniem specjalistów jest przeprowadzanie szczegółowych analiz rozmaitych aspektów, bezpośrednio lub pośrednio związanych z BTC oraz innymi walutami wirtualnymi.

Kryptowaluty w Polsce a kwestie prawne

Legalność Bitcoina na rodzimym rynku finansowym nie powinna być podważana – pod koniec 2016 roku, słynna kryptowaluta trafiła nawet do Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług. Krajowy obrót jednostkami BTC ma natomiast swoje miejsce w Polskiej Kwalifikacji Działalności. Osoby zajmujące się kupnem, sprzedażą lub emisją Bitcoinów muszą więc przestrzegać pewnych przepisów pranych. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność lub inny podmiot obejmujący handel kryptowalutami za pośrednictwem internetu. Należy wówczas wpisać w CEIDG-1 odpowiednie numery PKD, odnoszące się do „pozostałego pośrednictwa pieniężnego” (PKD 64.19.Z) oraz „pozostałego pośrednictwa pieniężnego, gdzie indziej nieklasyfikowanego” (PKWiU 64.19.30.0). Bitcoin wymusza pewne działania także na polskich organach rządowych – konieczne jest bowiem podejmowanie konkretnych prac legislacyjnych, które ułatwią przygotowanie prawnie akceptowanej definicji kryptowaluty.

Bitcoin a podatki

Handel, a także powiązane z tym wypracowywanie przychodów ze sprzedaży BTC zostało już ujęte w polskim prawie podatkowym. Kryptowaluty są w świetle przepisów traktowane tak samo, jak inne prawa majątkowe. W zakresie obrotu Bitcoinem zastosowanie znajdują więc konkretne wskazania ustaw podatkowych. Zarabiając na wymianie jednostek BTC na krajową lub zagraniczną walutę, pozyskuje się przychody podlegające opodatkowaniu przychodów z praw majątkowych, co pozostaje zgodne z art. 18 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych z lipca 1991 roku. Jeżeli natomiast Bitcoin wykorzystywany jest jako środek płatniczy za usługi lub towary, transakcja traktowana jest jak umowa barterowa. Zapłatę kwalifikuje się wówczas jako formę świadczenia usług, opodatkowaną VAT-em zgodnie ze standardową stawką 23 proc. Obrót BTC na giełdzie zwolniony jest z podatku VAT na giełdzie – wówczas kryptowaluta uznawana jest za środek płatniczy.

Artykuł przygotował zespół redaktorów strony Odkryj Bitcoin.

 

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments